5 1عکس برگزیده سال توسط نیشنال ژئوگرافیک

خیلی قشنگن حتما ادامه رو ببینید

Rock Fort India

Rock Fort India

Whale Shark

Whale Shark

Toad River Valley Canada

Toad River Valley Canada

Swan on the River Avon

Swan on the River Avon

Snoqualmie Falls Washington

Snoqualmie Falls Washington

Santa Monica Shore

Santa Monica Shore

Porcupine Mountains Waterfall

Porcupine Mountains Waterfall

Polar Bear and Cubs

Polar Bear and Cubs

Mexican Gray Wolf

Mexican Gray Wolf

King Penguins Swimming

King Penguins Swimming

Havasu Creek Waterfall

Havasu Creek Waterfall

Grizzly Bear Cubs

Grizzly Bear Cubs

Gray Reef Shark

Gray Reef Shark

Chinstrap penguins

Chinstrap penguins

Bottlenose Dolphins At Waterfall Bluff

Bottlenose Dolphins At Waterfall Bluff

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 11 اسفند 1388    | توسط: مریم حدائق    |    | نظرات()