فرمول محاسبه خوشبختی!

یک عشق وافر، داشتن شغل عالی با یک اتومبیل بزرگ؟ تمام این ها تعریف خوشبختی واقعی نیستند. روان شناسان انگلیسی مشخص کرده اند که خوشبختی با شخصیت ارتباط مستقیم دارد. همچنین آن ها فرمولی را برای محاسبه ی خوشبختی پیدا کرده اند، بدین صورت که:

خوشبختی= ( P+(5*E)+(3*H

در این فرمول، P بیانگر خصوصیات فردی مانند برنامه ریزی برای زندگی و قابلیت سازش است. E بیانگر موجودیت است که خود شامل سلامتی، ثبات مالی و دوستی می شود. H بیانگر ارزش های بالایی چون احساس خود ارزشمندی، انتظارات و داشتن حس شوخی است. بنابر توضیحات یکی از سازندگان این فرمول، محاسبه ی میزان خوشبختی، که میزان حداکثر آن 100 در نظر گرفته می شود، با طرح 4 سوال انجام می پذیرد که پاسخ های آن ها براساس مقادیر بین یک (حداقل) و ده (حداکثر) طبقه بندی می شود؟


1. آیا شما برونگرا، پرانرژی و انعطاف پذیر هستید؟
2. آیا شما برای زندگیتان برنامه ریزی مثبت دارید و می توانید به سرعت از یک وضعیت بحرانی بیرون بیایید و آیا احساس می کنید که بر روی زندگیتان تسلط و کنترل دارید؟
پاسخ به سوال های 1 و2 و جمع آن ها مقدار P را مشخص می کند.
3. آیا نیازهای اولیه ی شما در ارتباط با سلامتی، وضعیت مالی و حس اجتماعی بودن برآورده می شود؟
پاسخ به این سوال مقدار E را مشخص می کند.
4. آیا شما از حمایت پشتوانه ی افرادی که در کنارتان هستند برخوردارید و کارهای شما برای آن ها خوشاید است؟ آیا انتظارات شما برآورده شده است؟
پاسخ: به این سوال مقدار H را مشخص می کند.

نوشته شده در تاریخ شنبه 15 اسفند 1388    | توسط: مریم حدائق    |    | نظرات()